Friday, 18/06/2021 - 16:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

V. Thời gian kiểm tra HKII:

1. Khối 9:  Tổ chức kiểm tra HKII từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021 (Tuần 29) (Trừ các ngày nghỉ  lễ)

2. Các khối 6, 7, 8: Tổ chức kiểm tra HKII từ ngày 04/5/2021 đến 15/5/2021 (Tuần 32, 33)

                   3. Lịch kiểm tra học kỳ II:

Tài liệu đính kèm: Tải về

3. Lịch kiểm tra học kỳ II:

            * KHỐI 9: BUỔI SÁNG (Từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021)

            

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ hai

12/4/2021

Sáng

Lịch sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

7g10phút

8g45phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g15phút

9g50phút

Thứ ba

13/4/2021

Sáng

Ngữ Văn

Công nghệ

90 phút

45 phút

7g10phút

9g30phút

7g25phút

9g45phút

7g30phút

9g50phút

9g00phút

10g35phút

Thứ tư

14/4/2021

Sáng

Hóa học

Tin học

45 phút

45 phút

7g10phút

8g45phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g15phút

9g50phút

Thứ năm

15/4/2021

Sáng

Toán

GDCD

90 phút

45 phút

7g10phút

9g30phút

7g25phút

9g45phút

7g30phút

9g50phút

9g00phút

10g35phút

Thứ sáu

16/4/2021

Sáng

Vật lý

Sinh học

45 phút

45 phút

7g10phút

8g45phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g15phút

9g50phút

Thứ bảy

17/4/2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7g10phút

7g25phút

7g30phút

8g30phút

* Lưu ý: Môn Thể dục: tổ chức kiểm tra trái buổi (Tuần 29 - Từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021) theo thời khóa biểu trên lớp.          

                    * KHỐI 6: BUỔI CHIỀU (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ hai

10/5/2021

Chiều

Lịch sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

13g10phút

14g45phút

13g25phút

15g00phút

13g30phút

15g05phút

14g15phút

15g50phút

Thứ ba

11/5/2021

Chiều

Ngữ Văn

Công nghệ

90 phút

45 phút

13g10phút

15g30phút

13g25phút

15g45phút

13g30phút

15g50phút

15g00phút

16g35phút

Thứ tư

12/5/2021

Chiều

Toán

GDCD

90 phút

45 phút

13g10phút

15g30phút

13g25phút

15g45phút

13g30phút

15g50phút

15g00phút

16g35phút

Thứ năm

13/5/2021

Chiều

Vật lý

Sinh học

45 phút

45 phút

13g10phút

14g45phút

13g25phút

15g00phút

13g30phút

15g05phút

14g15phút

15g50phút

Thứ sáu

14/5/2021

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

13g10phút

13g25phút

13g30phút

14g15phút

 

                    * KHỐI 7: BUỔI SÁNG (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ hai

10/5/2021

Sáng

Lịch sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

7g10phút

8g45phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g15phút

9g50phút

Thứ ba

11/5/2021

Sáng

Ngữ Văn

Công nghệ

90 phút

45 phút

7g10phút

9g30phút

7g25phút

9g45phút

7g30phút

9g50phút

9g00phút

10g35phút

Thứ tư

12/5/2021

Sáng

Toán

GDCD

90 phút

45 phút

7g10phút

9g30phút

7g25phút

9g45phút

7g30phút

9g50phút

9g00phút

10g35phút

Thứ năm

13/5/2021

Sáng

Vật lý

Sinh học

45 phút

45 phút

7g10phút

8g45phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g15phút

9g50phút

Thứ sáu

14/5/2021

Sáng

Tiếng Anh

45 phút

7g10phút

7g25phút

7g30phút

8g15phút

 

                    * KHỐI 8: BUỔI CHIỀU (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ hai

10/5/2021

Chiều

Lịch sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

13g10phút

14g45phút

13g25phút

15g00phút

13g30phút

15g05phút

14g15phút

15g50phút

Thứ ba

11/5/2021

Chiều

Ngữ Văn

Công nghệ

90 phút

45 phút

13g10phút

15g30phút

13g25phút

15g45phút

13g30phút

15g50phút

15g00phút

16g35phút

Thứ tư

12/5/2021

Chiều

Toán

GDCD

90 phút

45 phút

13g10phút

15g30phút

13g25phút

15g45phút

13g30phút

15g50phút

15g00phút

16g35phút

Thứ năm

13/5/2021

Chiều

Vật lý

Sinh học

45 phút

45 phút

13g10phút

14g45phút

13g25phút

15g00phút

13g30phút

15g05phút

14g15phút

15g50phút

Thứ sáu

14/4/2021

Chiều

Tiếng Anh Hóa học

45 phút

45 phút

13g10phút

14g45phút

13g25phút

15g00phút

13g30phút

15g05phút

14g15phút

15g50phút

 

           * Lưu ý: Các môn “Mỹ thuật, Thể dục, Âm nhạc, Tin học”: tổ chức kiểm tra trước (Từ ngày 04/5/2021 đến 07/5/2021) theo thời khóa biểu trên lớp.

IV. Chế độ báo cáo:

          - Sau khi tổ chức kiểm tra xong hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh, các tổ chuyên môn họp nhận xét chất lượng đề kiểm tra HKII và tình hình thực hiện công tác kiểm tra HKII (ôn tập, ra đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra) của từng tổ.

- Các TTCM gửi các báo cáo, các biểu mẫu thống kê (điểm kiểm tra học kỳ, TBM và các biểu mẫu khác) (sẽ gửi sau) về BGH (đ/c PHT chuyên môn) sau ngày kiểm tra của bộ môn 3 ngày bằng văn bản chính thức. (Có thể gửi qua địa chỉ mail mytrinh2311@gmail.com sau ngày thi của bộ môn trước).

- GVCN nộp báo cáo thống kê hai mặt giáo dục (học lực, hạnh kiểm) học kì II và hoàn thành điểm số chính thức trên SMAS:

+ Khối 9: chậm nhất 20/4/2021

+ Các khối 6, 7, 8: chậm nhất ngày thứ tư - 19/5/2021.

- Khóa cập nhật điểm số trên SMAS:

* Khối 9:

+ Chiều ngày 19/4/2021: Ban quản trị khóa quyền cập nhật dữ liệu của GVBM trên SMAS.

+ Chiều ngày 20/4/2021: Ban quản trị khóa quyền cập nhật dữ liệu của GVCN trên SMAS.

* Các khối 6, 7, 8:

+ Chiều ngày 17/5/2021: Ban quản trị khóa quyền cập nhật dữ liệu của GVBM trên SMAS.

+ Chiều ngày 19/5/2021: Ban quản trị khóa quyền cập nhật dữ liệu của GVCN trên SMAS.

- Bộ phận văn thư tổng hợp các báo cáo của GVCN gửi về BGH chậm nhất ngày 20/5/2021.

- Sáng ngày 21/5/2021: BGH báo cáo các biểu mẫu thống kê (điểm kiểm tra học kỳ, xếp loại thống kê 2 mặt giáo dục, TBM và các biểu mẫu khác) về PGD.

           - In sổ theo dõi và đánh giá học sinh:

+ Khối 9: Sáng ngày 22/4/2021

+ Các khối 6, 7, 8: Từ ngày 22 đến 23/5/2021.

Tác giả: ĐỖ HOÀNG SƠN
Nguồn: TRÍCH DẪN VĂN BẢN
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 177
Năm 2021 : 2.515