TRƯỜNG THCS LONG THẠNH, TÂN CHÂU, AN GIANG

Trường THCS Long Thạnh trước ngày Miền Nam hoàn toàn giải phòng thống nhất đất nước là trường Bán công tân châu vào những năm 1971,1972. sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phòng thống nhất đất nước năm 1975, trường lại có tên là trường cấp 2 “C” Tân Châu

 

 

Tân Châu xứa lụa quê tôi

Ươm tơ dệt lụa trồng dâu nuôi tằm.

Bao năm mưa nắng dãi dầm

Tảo tần chịu khó gieo mầm tương lai

Dù cho khổ nhọc đắng cay

Chung tay xây dựng ngày nay đẹp giàu.

* *

*

Ngôi trường đó / dựng nên /từ xí nghiệp

Cơ sở xưa, /thuốc lá/ Tân Châu.

Bao năm qua,/ quan tâm/ và phấn đấu

Đào tạo nhiều/ trí tuệ /cho quê hương

Nhiều thành tích /mang về /thật xứng đáng

Giáo viên giỏi,/ trò ngoan,/ trường vững mạnh

Đến hôm nay,/ vươn vai /cao sừng sững

Mang tiếng thơm /cho cả/ thị xã nhà

Ôi!...Tự hào /thầy trò/ trường Long Thạnh

Góp sức mình/ xây dựng/ đất Tân Châu

            Đến năm 1994 Trường mới di dời về điểm Xí nghiệp thuốc lá Tân Biên Huyện Tân Châu. trường lấy tên là THCS Tân Châu.

            Khi huyện Tân Châu được Nhà nước công nhận lên  thị xã 1999, thì trường lại đổi tên là trường THCS Long Thạnh để phù hợp với tên phường Long Thạnh nơi địa phương sở tại.

            Trường có tổng diện tích 5000m2  tổng số học sinh hiện nay: 1.507; tổng số CBCC nhà trường 76 trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy 65, 38 nữ; Đảng viên: 35 đại học 53, CĐSP 12.  trường có 9 tổ chuyên môn.

            2 năm liền năm học 2011-2013; 2012-2013 trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

            - HĐGDNGLL luôn là lá cờ đầu của trung tâm thị xã Tân Châu. Phong trào “CMN” nhiều năm liền đạt giải nhất toàn đoàn kể từ năm 1999 cho đến nay.

            - Trường là lá cờ đầu trong công tác tuyển sinh 10 của thị xã (hàng năm trường đều đạt tỷ lệ khá cao từ 98 đến 100% học sinh được tuyển sinh vào trường THPT Tân Châu. Với tổng số điểm bình quân ………..