Saturday, 24/07/2021 - 07:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

KÊ HOẠCH TỔ CHỨC IN TẬP PHIẾU ĐIỀU TRA PCGD-XMC TỪ 0-60 NĂM 2020 HỖ TRỢ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

KÊ HOẠCH TỔ CHỨC IN TẬP PHIẾU ĐIỀU TRA PCGD-XMC TỪ 0-60 NĂM 2020 HỖ TRỢ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Tài liệu đính kèm: Tải về

   UBND PHƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BCĐ PCGD-XMC                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

    Số: 02/KH-BCĐ                                                Long Thạnh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc in tập phiếu điều tra từ hệ thống pcgd.moet.gov.vn sau khi được cập nhật điều tra đối tường từ 0 đến 60 phục vụ cho CGD-XMC 2021

và những năm tiếp theo.

                             

Căn cứ Nghị định số: 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số: 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 V/v quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Công văn số: 141/BCĐ.PCGD-XMC Thị xã Tân Châu ngày 04 tháng 03 năm 2021 V/v tổ chức cập nhật thông tin, trình độ văn hóa vào phiếu điều tra mới.

Nay Ban chỉ đạo PCGD-XMC phường Long Thạnh xây dựng Kế hoạch in tập phiếu điều tra từ hệ thống pcgd.moet.gov.vn, đối tượng từ 0 tuổi đến 60 tuổi phục vụ cho công tác PCGD-XMC phường Long Thạnh năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn phường như sau:

            I. Mục đích yêu cầu:         

- Nhằm thực hiện tiến độ in ấn kịp thời 88 tổ trong địa bàn phường Long Thạnh đối với các đối tượng trong độ tuổi từ 0 – 60 tuổi vững chắc, phục vụ cho công tác PCGD- XMC trong gia đoạn 5 năm tiếp theo (2021-2025). Trong đó:

+ Khóm Long Thạnh  A:     32 tổ.

+ Khóm Long Thạnh  B:     12 tổ.

+ Khóm Long Thạnh  D:     20 tổ

+ Khóm Long Thị       D:     24 tổ

+ Khóm Long  Hưng  1:      07 tổ

- Giáo viên được phân công in ấn tập phiếu điều tra cũ qua phiếu điều tra mới (phiếu điều tra đã điều chỉnh từ trên hệ thống pcgd.moet.gov.vn), theo từng khóm không bỏ sót hộ nào, để làm cơ sở tiền đề cho việc phổ cập giáo dục xóa mù chữ những năm sau này.

II. Đối tượng điều tra:

- Tất cả các hộ trên địa bàn toàn phường.

- Đối tượng từ 0 tuổi đến 60 tuổi (năm sinh 2021 đến 1961)

è Căn cứ vào đối tượng trong tập phiếu điều tra cũ dã điều chỉnh từ hệ thống  pcgd.moet.gov.vn và rà soát đối tượng mới (Trẻ mới sinh 2021 và chuyển đi, chuyển đến, chết...) vào tập phiếu điều tra mới.

 III. Thời gian tiến hành:

- Họp ban chỉ đạo vào lúc 14 giờ 00’ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

- Từ ngày 29/4/2021 – 13/05/2021 tiến hành in ấn.

- Từ ngày 14/5/2021 – 15/05/2021 Kiểm tra rà soát các phiếu điều tra và đóng tập. (tại trường THCS).

- Từ ngày 15/05/2021 trình trưởng ban chỉ đạo ký duyệt tập phiếu điều tra.

V. Phân công thực hiện:

1. Ban chỉ đạo và tổ in ấn và tổ cập nhật:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 

Nguyễn Thanh Tâm

P. BCĐ

THCS Long Thạnh

Phụ trách chung

1

Đỗ Hoàng Sơn

Tổ trưởng

THCS Long Thạnh

HDTH: In ấn từ tổ 1, 2, 3 Long Thạnh D; 31, 32 Long Thạnh A+ tổ 24 Long Thị D; 7 tổ Long Hưng 1

2

Nguyễn Thị Minh Thư

Phó ban TT

THCS Long Thạnh

Từ tổ 1 à tổ 5

 Long Thạnh A

3

Lý Hồng Tuấn

Phó ban

THCS Long Thạnh

Từ tổ 6à  tổ 10

Long Thạnh A

4

Phan Quốc Minh

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 11 à tổ 15

Long Thạnh A

5

Nguyễn Thị Nở

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 16 à tổ 20

Long Thạnh A

6

Đinh Thị Xuân Nguyệt

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 21 à tổ 25

Long Thạnh A

7

Trương Minh Tuấn Em

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 26 à tổ 30

 Long Thạnh A

8

Trần Văn Ve

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 1à  tổ 5

Long Thạnh B

9

Nguyễn Thị Thùy Ngân

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 6 àtổ 10

Long Thạnh B

10

Lợi Thanh Phong

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 11 à tổ 12 Long Thạnh D; Tổ 1, 2, 3 Long Thị D

11

La Thị Trà Mi

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 4 à tổ 8

 Long Thị D

12

Cao Thị Tố Như

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 9à tổ13 Long Thị D

13

Bùi Thị Trang Thanh

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 14 à tổ 18

Long Thị D

14

Châu Văn Thơm

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 19 à tổ 23

Long Thị D

15

Phạm Quang Điện

Thành viên

THCS Long Thạnh

Từ tổ 1 à tổ 05

Long Hưng 1

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

16

Trần Thị Lệ Hằng

Thành viên

Mần non Sao Mai

Nhập lại khóm Long Hưng 1

17

Phùng  Hữu Minh

Thành viên

Mần non Sao Mai

18

Nguyễn Thị Cẩm

Thành viên

Mẫu giáo Long Thạnh

19

Kha Thị Tuyết Ngọc

Thành viên

Mẫu giáo Long Thạnh

2. Điều tra viên: Giao quyền Admil trên hệ thống của phường

- ag_tc_longthanh

- 123456

- Thầy cô được phân quyền và được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng tiến độ.

3. Máy in trường sẽ đặt tại 4 điểm như sau:

3.1.1. Phòng Văn Thư máy 1.

3.1.2. Phòng Y tế máy 2

3.1.3. Phòng Đoàn – Đội.

3.1.4. Phòng BM Tin học.

3. Thời gian tập huấn:

- Lúc 13 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm tại phòng máy vi tính 1 trường THCS Long Thạnh.

- Khi đi thầy cô nhớ mang máy Laptop theo để được hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn lệnh in trên phần mềm của trường.

 

Trên đây là kế hoạch in ấn bổ sung phiếu điều tra cho đối tượng từ 0 tuổi đến 60 tuổi để phục vụ cho công tác PCGD - XMC phường Long Thạnh  năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 

                                                                               TM. BCĐ PCGD-XMC PHƯỜNG

    DUYỆT CỦA UBND PHƯƠNG                               P. TRƯỞNG BAN

Tác giả: THCS LONG THẠNH
Nguồn: BAN BIÊN TẬP
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131