Saturday, 24/07/2021 - 08:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020 -

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020 - KHỐI 6 (CHÍNH KHÓA)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/02/2020  - TUẦN 22 -  BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 1
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 8 (CHÍNH KHÓA)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020 - TUẦN 26 BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 1
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 6  (TRÁI BUỔI)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020  - TUẦN 26 - BUỔI SÁNG - CƠ SỞ 2
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 8  (TRÁI BUỔI)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020  - TUẦN 26 - BUỔI SÁNG - CƠ SỞ 2
THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2019 - 2020 - KHỐI 7 (CHÍNH KHÓA)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020  - BUỔI SÁNG - CƠ SỞ 1
THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 9 (CHÍNH KHÓA)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020  - BUỔI SÁNG - CƠ SỞ 1
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 7  (TRÁI BUỔI)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/01/2020  - TUẦN 20 - BUỔI CHIỀU- CƠ SỞ 2
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 9  (TRÁI BUỔI)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020  - TUẦN 25 - BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 2
Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020 - KHỐI 6 (CHÍNH KHÓA) 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/02/2020  - TUẦN 22 -  BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 1

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020 - KHỐI 6 (CHÍNH KHÓA) THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2019 - 2020- KHỐI 8 (CHÍNH KHÓA)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/02/2020  - TUẦN 22 -  BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 1
THỨTIẾT7A17A27A37A47A57A67A77A87A97A10THỨTIẾT9A19A29A39A49A59A69A79A89A99A10
HAI1SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCHAI1SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC
2ToánNNTin họcVật LýĐịaNNNNTin họcNNVật Lý2KHTN.H-SNNVănToánVật LýToánVănĐịaVănVăn
NhungNgaNguyệtTrâmXuânH.HiềnNữLượmHồngTùngLâmThiL.ThảoPhongDũngThiệnU.ThảoTâmĐẹp
3ToánVănNNToánSửTin họcVănToánToánNN3KHTN.H-SKHXH.ĐịaVănToánToánVăn-TCVănVật LýVănVăn
NhungThủyH.HiềnTuấnChâuNguyệtRạngQ.MinhTr.ThanhHồngLâmTâmL.ThảoPhongThiệnThịnhU.ThảoDũngĐẹp
4NNVănSửToánVật LýSửVănToánToánTin học4ToánVănToánVăn-TCToánNNToánNNSinhNN
H.HiềnThủyChâuTuấnTùngThẩmRạngQ.MinhTr.ThanhLượmNhungThịnhTuấn EmThiệnThiPhongKhangLâmHồng
5XXXXXXXXXX5ToánVănToánVật LýSinhVật LýToánNNNNĐịa
NhungThịnhTuấn EmDũngLâmHoaPhongKhangHồngTâm
BA1VănNNĐịaTin họcTin họcVật LýĐịaVănĐịaTin họcBA1NNVănKHTN.H-SVănNNĐịaSinhVănNNVăn
T.TrangNgaXuânTuấnNguyệtTrâmH.TrangT.HiềnC.ThanhLượmMỹThịnhLâmĐiệnB.HòaL.ThảoHồngĐẹp
2VănTin họcNNĐịaNNTin họcTin họcVănĐịaVăn2NNVănKHTN.H-SVănNNNNVănVănNNVăn
T.TrangNởH.HiềnH.TrangNgaNguyệtTuấnT.HiềnC.ThanhRạngMỹThịnhLâmĐiệnThiU.ThảoL.ThảoHồngĐẹp
3ĐịaĐịaVănToánVănNNVật LýNNVănVăn3KHTN.LýNNNNNNĐịaVănVănNNSinhSinh
H.TrangXuânThủyTuấnĐ.TrangH.HiềnTrâmHồngT.TrangRạngHoaThiĐiệnTr.HiềnB.HòaThịnhU.ThảoKhangLâm
4NNĐịaVănToánVănĐịaNNĐịaVănNN4VănKHTN.H-SVănSinhVănVănSửSinhVănSinh
H.HiềnXuânThủyTuấnĐ.TrangH.TrangNữC.ThanhT.TrangHồngĐẹpNhiềuL.ThảoThúyU.ThảoThịnhU.NgọcMai
5XXXXXXXXXX5VănKHTN.H-SVănNNVănSinhVật LýSửVănVật Lý
ĐẹpNhiềuL.ThảoTr.HiềnU.ThảoDũngU.NgọcHoa
1Tin họcSửToánĐịaToánToánToánNNVật LýToán1KHTN.LýNNNNNNVănToánToánVật LýToánToán
NởChâuLoanH.TrangTr.ThanhQ.MinhNhưHồngTùngTuấnHoaThiĐiệnTr.HiềnU.ThảoThiệnPhongDũngH.SaVân
2ĐịaVật LýToánSửToánToánToánĐịaSửToán2NNNNNNVật LýVănToánToánToánToánToán
H.TrangTùngLoanChâuTr.ThanhQ.MinhNhưC.ThanhThẩmTuấnMỹThiĐiệnDũngU.ThảoThiệnPhongNhungH.SaVân
3SửTin họcNNNNNNVănTin họcTin họcNNSử3KHXH.ĐịaKHTN.LýToánĐịaVật LýNNNNToánVăn-TCSử
ChâuNởH.HiềnNữNgaRạngTuấnLượmHồngThẩmTâmHoaTuấn EmB.HòaDũngThiMỹNhungU.Ngọc
4NNNNSửTin họcTin họcVănNNSửTin họcĐịa4ToánToánToánVănNNVật LýNNVănVật LýNN
H.HiềnNgaChâuTuấnNguyệtRạngNữThẩmLượmC.ThanhNhungVeTuấn EmĐiệnHoaMỹL.ThảoDũngHồng
5XXXXXXXXXX5ToánToánKHTN.LýVănNNXVật LýVănSửNN
NhungVeHoaĐiệnDũngL.ThảoU.NgọcHồng
NĂM1SửToánVật LýNNToánToánVănVật LýVănSửNĂM1VănVănVănToánSinhSinhĐịaToánVănVật Lý
ChâuLoanTrâmNữTr.ThanhQ.MinhRạngTùngT.TrangThẩmĐẹpThịnhL.ThảoPhongLâmTâmNhungHoa
2Vật LýToánĐịaSửToánToánVănSửVănĐịa2VănKHTN.LýVănToánToánVănVăn-TCToánVănToán
TùngLoanXuânChâuTr.ThanhQ.MinhRạngThẩmT.TrangC.ThanhĐẹpHoaL.ThảoPhongThiệnThịnhU.ThảoNhungVân
3ToánVănToánVănVănĐịaSửToánToánVăn3KHTN.H-SToánKHXH.ĐịaSinhToánVănSinhVănToánToán
NhungThủyLoanThànhĐ.TrangH.TrangThẩmQ.MinhTr.ThanhRạngLâmVeTâmThúyThiệnThịnhL.ThảoH.SaVân
4ToánVănToánVănVănSửĐịaToánToánVăn4KHTN.H-SToánKHTN.LýVănVănToánToánVănToánVăn
NhungThủyLoanThànhĐ.TrangThẩmH.TrangQ.MinhTr.ThanhRạngLâmVeHoaU.ThảoThiệnPhongL.ThảoH.SaĐẹp
5XXXXXXXXXX5ToánVănXVănVănToánToán-TCSinhVật LýVăn
NhungThịnhU.ThảoThiệnPhongMaiDũngĐẹp
SÁU1VănSửTin họcVănNNNNToánNNSửToánSÁU1VănKHTN.H-SKHTN.H-SNNVăn-TCToán-TCNNToánĐịaVăn-TC
T.TrangChâuNguyệtThànhNgaH.HiềnNhưHồngThẩmTuấnĐẹpNhiềuLâmTr.HiềnU.ThảoThiệnMỹNhungTâmThịnh
2VănToánVănVănSửVănToánVănNNToán2VănKHTN.H-SKHTN.H-SToánToánVănVănToán-TCToánToán
T.TrangLoanThủyThànhChâuRạngNhưT.HiềnHồngTuấnĐẹpNhiềuLâmPhongThiệnThịnhU.ThảoNhungH.SaVân
3Tin họcToánVănNNĐịaVănSửVănTin họcNN3NNToánToánToán-TCToán-TCVănVănVăn-TCToán-TCToán-TC
NởLoanThủyNữXuânRạngThẩmT.HiềnLượmHồngMỹVeTuấn EmPhongThiệnThịnhU.ThảoL.ThảoH.SaVân
4SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN4SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN
ThúyChâuH.HiềnH.TrangNguyệtQ.MinhBé HọC.ThanhT.TrangTuấnNhungTâmL.ThảoTr.HiềnĐiệnThiMỹKhangLâmĐẹp
5NGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLL5XXXNGLL/HNNGLL/HNNGLL/HNNGLL/HNNGLL/HNNGLL/HNNGLL/HN
ThúyChâuH.HiềnH.TrangNguyệtQ.MinhPhươngC.ThanhHậuTuấnTr.HiềnĐiệnThiMỹKhangLâmĐẹp
 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020 - TUẦN 26 BUỔI CHIỀU - CƠ SỞ 1
                         
THỨTIẾT6A16A26A36A46A56A66A76A86A96A10THỨTIẾT8A18A28A38A48A58A68A78A88A98A10 
HAI1NNSinhVănGDCDSinhGDCDTin họcNNTin họcToánHAI1VănNNToánNNVănVănGDCDSinhNNTin học 
ThiH.NgọcĐ.TrangH.MinhMaiCúcLượmTháiNhưLoanL.ThảoNgaThiệnĐiệnT.TrangThơmNhiềuTr.HiềnThư 
2GDCDTin họcVănSinhVật LýNNNNToánVănToán2VănSinhToánHóaVănVănNNGDCDGDCDNN 
CúcThưĐ.TrangMaiDũngKhangThiPhongU.ThảoLoanL.ThảoNhiềuThiệnĐôngT.TrangĐiệnThơmH.MinhThái 
3SinhNNTin họcToánVănToánVănToánVănSinh3NNToánSinhGDCDSửToánToánToánToánVăn 
H.NgọcMỹThưVânThủyTrinhĐ.TrangPhongU.ThảoMaiTr.HiềnThiệnNhiềuThơmNguyênH.SaVeNhưTuấn EmT.Hiền 
4Tin họcSửNNToánVănToánVănGDCDNNNN4SinhToánNNVănVật LýToánToánToánToánVăn 
ThưTâmKhangVânThủyTrinhĐ.TrangH.MinhMỹTháiNhiềuThiệnNữTrà MiTùngH.SaVeNhưTuấn EmT.Hiền 
5SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC5SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC 
BA1ToánToánSinhNNĐịaVănNNNNVật LýVănBA1HóaHóaHóaNNTin họcĐịaHóaVật LýVănTin học 
VânPhongH.HiềnC.ThanhĐẹpThiTháiTrâmU.ThảoMaiPhúĐôngĐiệnNởĐ.TrungL.PhongHoaTrà MiThư 
2ToánToánNNVật LýTin họcVănSinhVănSinhVăn2NNNNVănĐịaNNTin họcSinhTin họcVănSinh 
VânPhongKhangDũngLượmĐẹpL.PhongĐ.TrangMaiU.ThảoTr.HiềnNgaT.HiềnĐ.TrungTháiNởPhúThưTrà MiNhiều 
3VănVănTin họcVănNNTin họcVật LýVănSinhTin học3Vật LýTin họcVănSinhVănHóaVănNNĐịaNN 
ThịnhThủyThưTrà MiKhangTuấnDũngĐ.TrangMaiLượmHoaNởT.HiềnPhúH.TrangT.TrangNữĐ.TrungThái 
4VănVănVật LýVănSinhTin họcTin họcSinhĐịaNN4SinhVật LýNNTin họcVănSinhVănĐịaTin họcVăn 
ThịnhThủyTrâmTrà MiMaiTuấnLượmXuânTháiNhiềuHoaNữNởPhúT.TrangĐ.TrungThưT.Hiền 
5-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-5Tin họcSinhNNVănHóaĐịaNNHóaTin họcVăn 
NởNhiềuNữTrà MiBé HọĐ.TrungĐiệnPhúThưT.Hiền 
1NNNNSửVănSửNNSinhToánVănToán1ToánTin họcĐịaToánĐịaNNTin họcToánHóaVật Lý 
ThiMỹTâmTrà MiThơmKhangL.PhongPhongU.ThảoLoanH.SaNởB.HòaTuấn EmĐ.TrungTr.HiềnThưNhưPhúTùng 
2Tin họcVật LýĐịaVănGDCDNNSửToánVănToán2ToánĐịaTin họcToánNNSửSinhToánNNHóa 
ThưTrâmXuânTrà MiH.MinhKhangThơmPhongU.ThảoLoanH.SaB.HòaNởTuấn EmTháiNguyênPhúNhưTr.HiềnĐ.Trung 
3Vật LýToánGDCDTin họcNNToánToánĐịaToánVăn3ĐịaGDCDVật LýSinhToánTin họcĐịaSửVật LýNN 
TrâmPhongH.MinhThưKhangTrinhTr.ThanhXuânLoanU.ThảoB.HòaThơmHoaPhúQ.MinhNởĐ.TrungNguyênTùngThái 
4ĐịaToánNNNNTin họcToánToánTin họcToánVăn4Tin họcSửGDCDĐịaToánToánNNNNVănGDCD 
XuânPhongKhangH.HiềnLượmTrinhTr.ThanhNhưLoanU.ThảoNởU.NgọcThơmĐ.TrungQ.MinhH.SaĐiệnNữTrà MiH.Minh 
5XXXXXXXXXX5GDCDNNSửNNTin họcToánVật LýTin họcVănĐịa 
ThơmNgaU.NgọcĐiệnNởH.SaHoaThưTrà MiĐ.Trung 
NĂM1VănGDCDToánToánToánSinhNNVănNNSửNĂM1SửVănToánHóaSinhNNVănĐịaToánToán 
ThịnhCúcTr.ThanhVânLoanL.PhongThiĐ.TrangMỹNgânU.NgọcTrà MiThiệnĐôngPhúTr.HiềnT.TrangĐ.TrungTuấn EmVe 
2VănNNToánToánToánĐịaĐịaVănSửSinh2NNVănToánVật LýĐịaSinhVănSinhToánToán 
ThịnhMỹTr.ThanhVânLoanC.ThanhXuânĐ.TrangThơmMaiTr.HiềnTrà MiThiệnTùngĐ.TrungPhúT.TrangNhiềuTuấn EmVe 
3ToánĐịaVănĐịaVănVật LýToánSinhToánVật Lý3VănHóaĐịaVănGDCDHóaĐịaVănNNSử 
VânXuânĐ.TrangC.ThanhThủyDũngTr.ThanhLoanTrâmL.ThảoPhúB.HòaTrà MiThơmH.TrangĐ.TrungSơnTr.HiềnNguyên 
4ToánSinhVănSinhVănSửToánVật LýToánĐịa4VănToánVănVănToánVật LýToánVănSinhĐịa 
VânH.NgọcĐ.TrangMaiThủyThơmTr.ThanhTrâmLoanXuânL.ThảoThiệnT.HiềnTrà MiQ.MinhTùngVeSơnNhiềuĐ.Trung 
5XXXXXXXXXX5HóaToánVănSửToánGDCDToánHóaĐịaSinh 
MaiThiệnT.HiềnNguyênQ.MinhThơmVePhúĐ.TrungNhiều 
SÁU1SinhTin họcSinhSửToánSinhGDCDTin họcGDCDTin họcSÁU1ToánĐịaHóaToánNNVănSửNNSinhToán 
H.NgọcThưTâmLoanL.PhongH.MinhNhưCúcLượmH.SaB.HòaĐôngTuấn EmTháiT.TrangNguyênNữNhiềuVe 
2SửVănToánNNToánVănVănNNNNGDCD2ToánVănTin họcToánSinhVănTin họcVănSửToán 
TâmThủyTr.ThanhH.HiềnLoanĐẹpĐ.TrangTháiMỹCúcH.SaTrà MiNởTuấn EmPhúT.TrangThưSơnNguyênVe 
3NNVănToánTin họcNNVănVănSửTin họcNN3ĐịaVănSinhTin họcHóaNNHóaVănHóaHóa 
ThiThủyTr.ThanhThưKhangĐẹpĐ.TrangNgânNhưTháiB.HòaTrà MiNhiềuNởBé HọTr.HiềnL.PhongSơnPhúĐ.Trung 
4SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN4SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN 
H.NgọcXuânH.MinhLộcBộCúcTháiTrâmLượmMaiNgaHiềnN.MinhGiangH.SaThơmNữTuấn EmVe 
5NGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLL5NGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLLNGLL 
H.NgọcXuânH.MinhLộcBộCúcTháiTrâmLượmMaiNgaHiềnN.MinhGiangH.SaThơmNữTuấn EmVe
 
Tác giả: LÝ THỊ MỸ TRINH
Nguồn: BAN BIÊN TẬP
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131