Thứ bảy, 24/07/2021 - 07:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG

TUYÊN TRUYỀN

PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG

LỊCH TUYÊN TRUYỀN

Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em qua môi trường mạng

Thời gian

Địa điểm

 

 

Ngày 14/6

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Long An

 

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 17/6

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Long Sơn

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 18/6

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường Tiểu học Long Châu

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 21/6

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Phú Vĩnh

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 24/6

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Lê Chánh

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 24/6

 

 

 

Từ 13h30 - 14h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Vĩnh Xương

 

Từ 9h00 - 10h30 nhóm 2

 

 

Ngày 25/6

 

 

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Chu Văn An

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 29/6

 

 

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

 

Trường THCS Vĩnh Hòa

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

Ngày 15/7

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

Trường THCS Tân An

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 22/7

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Phú Lộc

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 24/7

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

Trường THCS Châu Phong

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

 

Ngày 26/7

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

Trường THCS Long Thạnh

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

Ngày 29/7

 

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Long Phú

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2

 

Ngày 30/7

 

 

 

 

Từ 7h30 - 08h30 nhóm 1

 

 

Trường THCS Tân Thạnh

 

Từ 8h30 - 09h30 nhóm 2