Saturday, 24/07/2021 - 09:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

BẢNG PHÂN CÔNG ĐO THÂN NHIỆT TUẦN 32 ĐẾN HẾT TUẦN 35 NĂM HỌC 2020-2021

BẢNG PHÂN CÔNG ĐO THÂN NHIỆT TUẦN 32 ĐẾN HẾT TUẦN 35 NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ TÂN CHÂU

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS LONG THẠNH

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Long Thạnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

BẢNG PHÂN CÔNG

Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khô từ tuần 32 cho đến hết tuần 35

 

 

  1. Và tiếp tục phân công tuần 32:

 

TUẦN

SÁNG

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

32

04/05/2021

3

HÒA, LIÊM, BẢO

7A6

Thái

9A6

Điện

05/05/2021

4

LÂM, LIÊM, BẢO

7A7

Minh

9A7

Thảo

06/05/2021

5

VE, LIÊM BẢO

7A8

Hiền

9A8

Lâm

07/05/2021

6

SƠN, LIÊM, BẢO, VE

7A9

Trang

9A9

Ve

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN

CHIỀU

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

32

04/05/2021

3

NGÂN, LIÊM, TUẤN

6A6

Phong

8A6

Nguyệt

05/05/2021

4

HỌ, LIÊM, TUẤN

6A7

Trang

8A7

Em

06/05/2021

5

T. EM, LIÊM, TUẤN

6A8

Mi

8A8

Sa

07/05/2021

6

TR.THANH, LIÊM, TUẤN

6A9

8A9

Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

  1. Và tiếp tục phân công tuần 33:

TUẦN

SÁNG

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

33

10/05/2021

2

SƠN, LIÊM, BẢO

7A10

Châu

9A10

Khang

11/05/2021

3

HÒA, LIÊM, BẢO

7A1

Ng.Minh

9A1

Thi

12/05/2021

4

LÂM, LIÊM, BẢO

7A2

Bộ

9A2

Mỹ

13/05/2021

5

VE, LIÊM BẢO

7A3

Thúy

9A3

Hiền

14/05/2021

6

SƠN, LIÊM, BẢO

7A4

Thanh

9A4

Tâm

TUẦN

CHIỀU

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

33

10/05/2021

2

TRINH, LIÊM, TUẤN

6A10

Thơm

8A10

Mai

11/05/2021

3

NGÂN, LIÊM, TUẤN

6A1

Xuân

8A1

Hiền

12/05/2021

4

HỌ, LIÊM, TUẤN

6A2

Trâm

8A2

Giang

13/05/2021

5

T. EM, LIÊM, TUẤN

6A3

Vy

8A3

Họ

14/05/2021

6

TR.THANH, LIÊM, TUẤN

6A4

Cúc

8A4

Nga

  1. Và tiếp tục phân công tuần 34:

TUẦN

SÁNG

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

34

17/05/2021

2

SƠN, LIÊM, BẢO

7A5

Nữ

9A5

Nhung

18/05/2021

3

HÒA, LIÊM, BẢO

7A6

Thái

9A6

Điện

19/05/2021

4

LÂM, LIÊM, BẢO

7A7

Minh

9A7

Thảo

20/05/2021

5

VE, LIÊM BẢO

7A8

Hiền

9A8

Lâm

21/05/2021

6

SƠN, LIÊM, BẢO

7A9

Đ. Trang

9A9

Ve

TUẦN

CHIỀU

THỨ

GV TRỰC

LỚP

CN

LỚP

CN

34

17/05/2021

2

TRINH, LIÊM, TUẤN

6A5

H. Minh

8A5

H.Trang

18/05/2021

3

NGÂN, LIÊM, TUẤN

6A6

Phong

8A6

Nguyệt

19/05/2021

4

HỌ, LIÊM, TUẤN

6A7

T. Trang

8A7

T. Em

20/05/2021

5

T. EM, LIÊM, TUẤN

6A8

Mi

8A8

Sa

21/05/2021

6

TR.THANH, LIÊM, TUẤN

6A9

8A9

Ngọc

 

  1. Và tiếp tục phân công tuần 35:

TUẦN

SÁNG

THỨ

GV TRỰC

7A10

Châu

9A10

Khang

35

24/05/2021

2

SƠN, LIÊM, BẢO

7A1

Ng.Minh

9A1

Thi

25/05/2021

3

HÒA, LIÊM, BẢO

7A2

Bộ

9A2

Mỹ

26/05/2021

4

LÂM, LIÊM, BẢO

7A3

Thúy

9A3

Hiền

27/05/2021

5

VE, LIÊM BẢO

7A4

Thanh

9A4

Tâm

28/05/2021

6

SƠN, LIÊM, BẢO

LỚP

CN

LỚP

CN

TUẦN

CHIỀU

THỨ

GV TRỰC

6A10

Thơm

8A10

Mai

35

24/05/2021

2

TRINH, LIÊM, TUẤN

6A1

Xuân

8A1

Hiền

25/05/2021

3

NGÂN, LIÊM, TUẤN

6A2

Trâm

8A2

Giang

26/05/2021

4

HỌ, LIÊM, TUẤN

6A3

Vy

8A3

Họ

27/05/2021

5

T. EM, LIÊM, TUẤN

6A4

Cúc

8A4

Nga

28/05/2021

6

TR.THANH, LIÊM, TUẤN

7A10

Châu

9A10

Khang

 

Long Thạnh, ngày 02 tháng 05 năm 2021

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: ĐỖ HOÀNG SƠN
Nguồn: BAN BIÊN TẬP
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131