Saturday, 24/07/2021 - 09:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÉT TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021

CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÉT TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021

58 .BGDDT.GDTrH: THÔNG TƯ, BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

468-UBND TỈNH-TS10: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯỜNG ÁN TUYỂN SINH 10

709-SGD-huong dan tuyen sinh vao lop 10 nh 2020-2021 -HD 709: 

Cách tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập (điểm xếp loại)

Điểm xếp loại mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

1194-SGD-dieu chinh ke hoach tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2020-2021.signed

1344-signed-chuyen doi xep loai hl hk - truong hoc moi: V/v thuc hien mot so quy djnh ve danh gia hoc sinh THCS mo hinh trudng hoc moi tu nam hoc 2016-2017

Cong van 1392 danh gia Truong học moi 2017-04-05

cv1461: Xét học sinh mô hình trường học mới.

(Tải về đẻ xem văn bản sẽ rò hơn)

Tài liệu đính kèm: Tải về

CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÉT TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021

58 .BGDDT.GDTrH: THÔNG TƯ, BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

468-UBND TỈNH-TS10: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯỜNG ÁN TUYỂN SINH 10

709-SGD-huong dan tuyen sinh vao lop 10 nh 2020-2021 -HD 709: 

Cách tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập (điểm xếp loại)

Điểm xếp loại mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

1194-SGD-dieu chinh ke hoach tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2020-2021.signed

1344-signed-chuyen doi xep loai hl hk - truong hoc moi: V/v thuc hien mot so quy djnh ve danh gia hoc sinh THCS mo hinh trudng hoc moi tu nam hoc 2016-2017

Cong van 1392 danh gia Truong học moi 2017-04-05

cv1461: Xét học sinh mô hình trường học mới.

(Tải về đẻ xem văn bản sẽ rò hơn)

Tác giả: THCS LONG THẠNH
Nguồn: TRÍCH DẪN VĂN BẢN
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131