Saturday, 24/07/2021 - 08:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

Số: 2076/VPUBND-KGVX An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2021 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Số: 2076/VPUBND-KGVX An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2021 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND TỈNH AN GIANG VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2076/VPUBND-KGVX

 An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

 Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo;

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1180/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước có ý kiến như sau: 

Chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 vào ngày 29/5/2021 đến 30/5/2021 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1180/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2021. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Tác giả: THCS LONG THẠNH
Nguồn: TRÍCH DẪN VĂN BẢN
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131