Saturday, 24/07/2021 - 07:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE TRÊN VIETTELSTUDY HÀNG TUẦN - (ÁP DỤNG TỪ THỨ HAI NGÀY 13/4/2020) (Kèm theo Kế hoạch Số 27/KH-THCSLT về việc triển khai dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE  TRÊN VIETTELSTUDY HÀNG TUẦN

(ÁP DỤNG TỪ THỨ HAI NGÀY 13/4/2020) 

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE  TRÊN VIETTELSTUDY HÀNG TUẦN

CỦA TRƯỜNG THCS LONG THẠNH NĂM HỌC 2019-2020

(ÁP DỤNG TỪ THỨ HAI NGÀY 13/4/2020)

(Kèm theo Kế hoạch Số 27/KH-THCSLT về việc triển khai dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

KHỐI 6:

ThứBuổiLớpMônGVBMThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời lượng
HAISÁNG6A1,2,5,6,10Tin họcGVBM Tin học7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
6A3, 6A4Tin họcNg.Thị Minh Thư8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
6A7Tin họcPhạm Thị Lượm45 phút
6A8, 6A9Tin họcCao Thị Tố Như 
6A5, 6A6Lịch sửChâu Văn Thơm45 phút
 6A10ToánTr. Thị Kim Loan45 phút
CHIỀU6A1, 6A2SinhTừ Hồng Ngọc13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
6A4, 6A5SinhLâm Thị Hồng Mai45 phút
6A3, 6A8SinhTrần Thị Vân Hà45 phút
6A6, 6A7SinhLợi Thanh Phong45 phút
6A9, 6A10ĐịaNguyễn Thị Xuân45 phút
Khối 6 (trừ 6A10)ToánGVBM Toán14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
BASÁNG6A1, 6A2ĐịaNguyễn Thị Xuân7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
6A8, 6A10Vật lýNg. Thị Huỳnh Trâm45 phút
6A3, 6A5Công nghệLê Thị Diễm Phước45 phút
6A3ĐịaNguyễn Thị Xuân8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
6A4, 6A5ĐịaLâm Cúc Thanh45 phút
6A1, 6A9Vật lýNg. Thị Huỳnh Trâm45 phút
6A6, 6A7Công nghệLê Thị Diễm Phước45 phút
CHIỀU6A1 đến 6A6T.Anh (10 năm) GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
6A9, 6A10SinhLâm Thị Hồng Mai45 phút
6A7, 6A8GDCDH. Thị Tuyết Minh45 phút
Khối 6 (trừ 6A3,4)Văn GVBM Văn14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
SÁNG6A1, 6A2Công nghệLê Thị Diễm Phước7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
6A10ToánTr. Thị Kim Loan45 phút
 6A9, 6A10Công nghệLê Thị Diễm Phước8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
6A4Công nghệLê Thị Ngọc Nữ45 phút
CHIỀU6A7 đến 6A10T.Anh (7 năm) GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
6A1, 6A2GDCDTrần Thị Kim Cúc45 phút
6A3VănV.Thị Đài Trang45 phút
6A4VănLa Thị Trà Mi45 phút
Khối 6 (trừ 6A10)ToánGVBM Toán14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
NĂMSÁNG6A3, 6A4Lịch sửVõ Phương Tâm7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
6A6, 6A7Vật lýVăn Công Dũng45 phút
6A6GDCDTrần Thị Kim Cúc8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
6A8Công nghệLê Thị Diễm Phước45 phút
CHIỀU6A1 đến 6A6T.Anh (10 năm) GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
6A7, 6A9Lịch sửChâu Văn Thơm45 phút
6A8, 6A10Lịch sửNg. Thị Thùy Ngân45 phút
Khối 6 (trừ 6A3,4)VănGVBM Văn14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
SÁUSÁNG6A6ĐịaLâm Cúc Thanh8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
6A3VănV.Thị Đài Trang45 phút
6A4VănLa Thị Trà Mi45 phút
CHIỀU6A9, 6A10GDCDTrần Thị Kim Cúc13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
6A7, 6A8ĐịaNguyễn Thị Xuân45 phút
6A2, 6A3Vật lýNg. Thị Huỳnh Trâm45 phút
6A4, 6A5Vật lýVăn Công Dũng45 phút
6A1, 6A2Lịch sửVõ Phương Tâm14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
6A3, 6A4, 6A5GDCDH. Thị Tuyết Minh45 phút
6A7 đến 6A10T.Anh (7 năm) GVBM T.Anh45 phút

KHỐI 7:

ThứBuổiLớpMônGVBMThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời lượng
HAISÁNG7A2 đến 7A10ToánGVBM Toán7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
7A5, 7A6SinhTừ Hồng Ngọc8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
7A3SinhChâu Diệp Thúy45 phút
7A1, 7A2SinhTrương Thị Bé Họ45 phút
7A7, 7A8Lịch SửTừ Thị Thẩm45 phút
 7A9, 7A10GDCDHuỳnh Thị Tuyết Minh45 phút
CHIỀU7A1,2,4,5,
7A6,7,9,10
Tin họcGVBM Tin học13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
7A3Tin họcĐ.Thị Xuân Nguyệt14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
7A9, 7A10SinhTừ Hồng Ngọc45 phút
7A4, 7A8SinhChâu Diệp Thúy45 phút
7A7SinhTrương Thị Bé Họ45 phút
7A1ToánNg. Thị Tuyết Nhung45 phút
7A6Lịch SửTừ Thị Thẩm45 phút
7A5Lịch SửPhạm Thành Châu45 phút
BASÁNG7A1 đến 7A6T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
Khối 7 (trừ 7A6)VănGVBM Văn8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
CHIỀU7A9, 7A10Vật lýVõ Vũ Tùng13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
7A6, 7A7Công nghệNguyễn Trung Đông45 phút
7A8Tin họcPhạm Thị Lượm45 phút
7A6, 7A7Vật lýNg. Thị Huỳnh Trâm14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
7A5, 7A8Vật lýVõ Vũ Tùng45 phút
7A1, 7A3Công nghệChâu Diệp Thúy45 phút
7A2, 7A4Công nghệNguyễn Trung Đông45 phút
SÁNG7A7 đến 7A10T.Anh (7 năm)GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
7A1, 7A4ĐịaLê Thị Hồng Trang45 phút
7A2, 7A3ĐịaNguyễn Thị Xuân45 phút
7A5GDCDHuỳnh Thị Tuyết Minh45 phút
7A6GDCDTrần Thị Kim Cúc45 phút
7A2 đến 7A10ToánGVBM Toán8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
CHIỀU7A5, 7A8Công nghệNguyễn Trung Đông13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
7A1ToánNg. Thị Tuyết Nhung45 phút
7A6, 7A7ĐịaLê Thị Hồng Trang45 phút
7A9, 7A10ĐịaLâm Cúc Thanh45 phút
7A1 đến 7A6T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
7A9, 7A10Công nghệNguyễn Trung Đông45 phút
7A8ĐịaLâm Cúc Thanh45 phút
NĂMSÁNG7A7 đến 7A10T.Anh (7 năm)GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
7A1, 7A2Lịch SửPhạm Thành Châu45 phút
7A3, 7A4GDCDHuỳnh Thị Tuyết Minh45 phút
7A5ĐịaNguyễn Thị Xuân45 phút
7A6VănLê Văn Rạng45 phút
Khối 7 (trừ 7A6)VănGVBM Văn8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
SÁUSÁNG7A1, 7A2Vật lýVõ Vũ Tùng7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
7A6VănLê Văn Rạng 
7A7, 7A8GDCDHuỳnh Thị Tuyết Minh45 phút
7A3, 7A4Lịch SửPhạm Thành Châu45 phút
7A3, 7A4Vật lýNg. Thị Huỳnh Trâm8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
7A1, 7A2GDCDTrần Thị Kim Cúc45 phút
7A9, 7A10Lịch SửTừ Thị Thẩm45 phút

KHỐI 8:

ThứBuổiLớpMônGVBMThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời lượng
HAISÁNG8A9, 8A10GDCDH.Thị Tuyết Minh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
8A1, 8A2Vật lýT.Thị Thúy Hoa45 phút
8A7, 8A8GDCDChâu Văn Thơm45 phút
CHIỀUKhối 8ToánGVBM Toán13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
8A1, 8A2SinhL.Thị Ngọc Nhiều14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
 8A4, 8A5SinhLê Đức Phú45 phút
 8A8, 8A9Địa líPhan Đặng Trung45 phút
 8A6, 8A10Vật lýVõ Vũ Tùng45 phút
BASÁNG8A1 đến 8A8,8A10HóaGVBM Hóa7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
8A6, 8A7SinhLê Đức Phú8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
 8A10T.Anh (7 năm)Huỳnh Hưng Thái45 phút
CHIỀU8A1 đến 8A7T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
8A8, 8A9SinhL.Thị Ngọc Nhiều45 phút
Khối 8VănGVBM Văn14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
SÁNG8A5, 8A6GDCDChâu Văn Thơm7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
8A3, 8A4Tin họcNg.Thị Nở45 phút
8A5, 6, 7, 8Tin họcGVBM Tin học8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
8A9HóaLê Đức Phú45 phút
8A1, 8A2GDCDChâu Văn Thơm45 phút
CHIỀU8A8, 8A9T.Anh (7 năm) L.Nữ,Thanh Hiền13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
8A3, 8A10 SinhL.Thị Ngọc Nhiều45 phút
8A5, 8A6Lịch SửLý Nguyên45 phút
8A1, 8A2Địa líĐ.Thị Bích Hòa45 phút
8A7Địa líPhan Đặng Trung45 phút
Khối 8ToánGVBM Toán14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
NĂMSÁNG8A9, 8A10Tin họcNg. Thị Minh Thư7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
8A1, 8A2Tin họcNg.Thị Nở45 phút
8A4Lịch SửLý Nguyên45 phút
8A3Địa líĐ.Thị Bích Hòa45 phút
8A5, 8A6Công nghệNg.Thành Giang45 phút
8A10T.Anh (7 năm)Huỳnh Hưng Thái8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
8A7, 8A8Lịch SửLý Nguyên45 phút
8A3Lịch SửV.Thị Uyên Ngọc45 phút
8A9Công nghệVăn Công Dũng45 phút
8A1, 8A2Công nghệNg.Thành Giang45 phút
CHIỀU8A1 đến 8A7T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
8A9, 8A10Lịch SửLý Nguyên45 phút
Khối 8VănGVBM Văn14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
SÁUSÁNG8A3, 8A4Công nghệNg.Thành Giang7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
8A3, 8A4Vật lýTr.Thị Thúy Hoa8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
8A7Công nghệNg.Thành Giang45 phút
8A8, 8A10Công nghệVăn Công Dũng45 phút
8A9T.Anh (7 năm)Tr.Thị Thanh Hiền45 phút
CHIỀU8A8T.Anh (7 năm) Lê Thị Ngọc Nữ13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
8A1, 8A2Lịch SửV.Thị Uyên Ngọc45 phút
8A3, 8A4GDCDChâu Văn Thơm45 phút
8A6, 8A10Địa líPhan Đặng Trung45 phút
8A5, 8A9Vật lýVõ Vũ Tùng45 phút
8A4, 8A5Địa líPhan Đặng Trung14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
8A7, 8A8Vật lýTr.Thị Thúy Hoa45 phút

KHỐI 9:

ThứBuổiLớpMônGVBMThời gian bắt đầuThời gian kết thúcThời lượng
HAISÁNGKhối 9ToánGVBM Toán 7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
9A5, 9A9SinhLê Hoàng Lâm8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
9A2Lê Thị Ngọc Nhiều45 phút
9A8Lâm Thị Hồng Mai 45 phút
9A6, 9A7Trần Thị Vân Hà45 phút
CHIỀU9A4SinhChâu Diệp Thúy13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
9A1, 9A3KHTN (S)Lê Hoàng Lâm45 phút
9A6Địa líĐặng Thị Bích Hòa45 phút
9A10SinhTrần Thị Vân Hà14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
BASÁNG9A1, 2, 4, 5T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
9A9, 9A10Địa líVõ Phương Tâm45 phút
Khối 9VănGVBM Văn8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
CHIỀU9A1, 9A2, 9A3KHXH (Địa lí)Võ Phương Tâm13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
Khối 9HóaGVBM Hóa14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
SÁNG 9A3, 6, 7, 8T.Anh (7 năm) GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
Khối 9ToánGVBM Toán 8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
CHIỀU9A9, 9A10T.Anh (7 năm) Nguyễn Văn Hồng13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
9A4, 9A5Địa líĐặng Thị Bích Hòa14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
9A7, 9A8Địa líVõ Phương Tâm45 phút
9A1, 9A2, 9A3KHXH (Sử)Võ Thị Uyên Ngọc45 phút
9A9Vật lýVăn Công Dũng45 phút
NĂMSÁNG 9A3, 6, 7, 8T.Anh (7 năm)GVBM T.Anh7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
Khối 9VănGVBM Văn8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
CHIỀU9A1, 9A2, 9A3Tin họcĐ. Thị Xuân Nguyệt13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
9A4, 9A5, 9A6Lịch sửTừ Thị Thẩm45 phút
9A7, 9A8Lịch sửVõ Thị Uyên Ngọc45 phút
9A9, 9A10T.Anh (7 năm)Nguyễn Văn Hồng45 phút
9A1, 9A2, 9A3KHTN (Lý)Trần Thị Thúy Hoa14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
9A6, 9A7Công nghệNg. Thành Giang45 phút
9A8Công nghệVõ Vũ Tùng45 phút
9A9, 9A10Lịch sửVõ Thị Uyên Ngọc45 phút
SÁUSÁNG9A6, 9A10Vật lýTrần Thị Thúy Hoa7 giờ 30 phút8 giờ 15 phút45 phút
9A4, 9A5Văn Công Dũng45 phút
9A7, 9A8GDCDLý Nguyên8 giờ 30 phút9 giờ 15 phút45 phút
9A1, 9A2, 9A3Phạm Thành Châu45 phút
9A4, 9A5Châu Văn Thơm45 phút
CHIỀU9A1, 2, 4, 5T.Anh (10 năm)GVBM T.Anh13 giờ 30 phút14 giờ 15 phút45 phút
9A9, 9A10GDCDLý Nguyên45 phút
9A6GDCDLý Nguyên14 giờ 30 phút15 giờ 15 phút45 phút
9A7, 9A8Vật lýVăn Công Dũng45 phút
9A4, 9A5Công nghệNg. Thành Giang45 phút
9A1, 9A2, 9A3Công nghệNg.Thị Huỳnh Trâm45 phút
9A9, 9A10Công nghệVõ Vũ Tùng45 phút

* LƯU Ý: 

1. Nội dung: Dạy bài mới của chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020

2. Thông tin của trường được đăng trên webside trường THCS Long Thạnh "trunghoccosolongthanh.pgdtanchau.edu.vn

3. Học sinh làm bài tập và bài kiểm tra 15 phút qua phần mềm Viettelstudy (hoặc zalo,..của GVBM) để lấy điểm miệng, 15 phút.

                                                                                                                                                    Long Thạnh, ngày 11 tháng 04 năm 2020

                                                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                      LÝ THỊ MỸ TRINH

 

 
Tác giả: LÝ THỊ MỸ TRINH
Nguồn: BAN BIÊN TẬP
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131